Meist

JeweLex Advokaadibüroo on tänapäevane ja innovaatiline advokaadibüroo, kus töötavad oma ala tunnustatud professionaalid. Oleme loonud pühendunud, motiveeritud ja võimeka meeskonna, kellel on parimad teadmised, kogemused ja isikuomadused. Peame oluliseks advokaatide ja juristide pidevat erialast täiendamist, mistõttu on meie meeskonna tugevaks küljeks professionaalsus ja hea meeskonnatöö. Kuigi meie advokaadibüroo on noor, on kõigil meie advokaadibüroo advokaatidel arvestatav ja piisav õigusabiteenuse osutamise praksis (enamikel üle 10 aasta).

Meie peaeesmärgiks on kliendi rahulolu, mis saavutatakse läbi kvaliteetse õigusteenuse osutamise.  Meie püüdlused on suunatud kliendikesksusele, kuluefektiivsusele, usaldusväärsusele, asjatundlikkusele ja kliendi jaoks parimate terviklahenduste saavutamisele. Eeltoodud põhimõtteid järgides oleme suutelised pakkuma konkurentsivõimelist õigusteenust võrreldes teiste turul tegutsevate advokaadibüroodega. Me oleme valmis teenuseid osutama üle kogu Eesti.

Advokaadibüroos töötavate advokaatide spetsialiseeritus hõlmab kõiki õiguse valdkondi, seega osutame õigusabi kõikides peamistes era- ja avaliku õiguse valdkondades. Täpsemat informatsiooni meie advokaatide ja juristide kohta leiate meie kodulehelt.